icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky
História

História

História Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave sa začala písať 14. februára 1927, keď o 18. hodine bola slávnostne otvorená Verejná knižnica mesta Trnavy. Dostala k dispozícii dve miestnosti v budove meštianskej školy v Adalbertíne na Hollého ul. č. 4. Prvým knihovníkom bol odborný učiteľ Eugen Rott. Za správny chod knižnice zodpovedala knižničná rada.

Jej členmi boli vážení občania mesta. Funkcia predsedu a členov knižničnej rady bola čestná a trvala dva roky. Knižnica mala asi 700 kníh v hodnote 13 tisíc korún. Verejnosti bola prístupná po tri večery v týždni.

Viac informácií

Naše projekty

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pravidelne organizuje podujatia a cykly podujatí pre rôzne záujmové skupiny.

Tieto podujatia sú zväčša určené pre deti, dospelých, seniorov, rodičov, školy a škôlky, odbornú aj širokú verejnosť a ďalších.

Viac informácií
Naše projekty
Publikácie

Publikácie

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave ponúka na stiahnutie rôzne typy periodických a neperiadických publikácií.

K dispozícií sú prezentácie, zborníky, časopisy, diskusné príspevky a iné.

Viac informácií

Partneri

Partneri Knižnice Juraja Fándlyho pomáhajú nielen v organizácii podujatí, ktoré sa v knižnici pravidelne organizujú.

Vďaka im patrí tiež za pomoc v publikačnej činnosti.

Viac informácií
Partneri
Základné dokumenty

Základné dokumenty

Povinnosťou Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave je zverejňovať viaceré základné dokumenty knižnice.

Medzi tieto dokumenty patria výročné správy, vyhodnotenie činnosti knižnice, dokumenty verejného obstarávania, zmluvy a faktúry.

Viac informácií

Knižné novinky

V našej knižnici každý mesiac pravidelne pribúda množstvo zaujímavých knižných noviniek vo všetkých našich oddeleniach.

Zobraziť viac
Knižné novinky
Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

Smernica na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") v pôsobnosti Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

Zobraziť viac

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?