icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky
História

História

História Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave sa začala písať 14. februára 1927, keď o 18. hodine bola slávnostne otvorená Verejná knižnica mesta Trnavy. Dostala k dispozícii dve miestnosti v budove meštianskej školy v Adalbertíne na Hollého ul. č. 4. Prvým knihovníkom bol odborný učiteľ Eugen Rott. Za správny chod knižnice zodpovedala knižničná rada.

Jej členmi boli vážení občania mesta. Funkcia predsedu a členov knižničnej rady bola čestná a trvala dva roky. Knižnica mala asi 700 kníh v hodnote 13 tisíc korún. Verejnosti bola prístupná po tri večery v týždni.

Viac informácií

Naše projekty

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pravidelne organizuje podujatia a cykly podujatí pre rôzne záujmové skupiny.

Tieto podujatia sú zväčša určené pre deti, dospelých, seniorov, rodičov, školy a škôlky, odbornú aj širokú verejnosť a ďalších.

Viac informácií
Naše projekty
Publikácie

Publikácie

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave ponúka na stiahnutie rôzne typy periodických a neperiadických publikácií.

K dispozícií sú prezentácie, zborníky, časopisy, diskusné príspevky a iné.

Viac informácií

Partneri

Partneri Knižnice Juraja Fándlyho pomáhajú nielen v organizácii podujatí, ktoré sa v knižnici pravidelne organizujú.

Vďaka im patrí tiež za pomoc v publikačnej činnosti.

Viac informácií
Partneri
Základné dokumenty

Základné dokumenty

Povinnosťou Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave je zverejňovať viaceré základné dokumenty knižnice.

Medzi tieto dokumenty patria výročné správy, vyhodnotenie činnosti knižnice, dokumenty verejného obstarávania, zmluvy a faktúry.

Viac informácií

Knižné novinky

V našej knižnici každý mesiac pravidelne pribúda množstvo zaujímavých knižných noviniek vo všetkých našich oddeleniach.

Zobraziť viac
Knižné novinky
Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

Smernica na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") v pôsobnosti Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

Zobraziť viac
Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zodpovednou osobou pre Oznamovanie protispoločenského konania podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je pre Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave ako organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja hlavný kontrolór TTSK.

Bližšie informácie nájdete tu:

Oznamovanie protispoločenskej činnosti - TTSK (trnava-vuc.sk)

Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Etický kódex zamestnanca

Etický kódex zamestnanca

Etický kódex je záväznou normou správania sa zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu ku Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave (ďalej len „knižnica“), ktorú je povinný dodržiavať z hľadiska etiky spoločenského styku s používateľmi, právnickými osobami a ostatnými zamestnancami. Cieľom etického kódexu je stanoviť základné zásady a pravidlá správania sa zamestnanca a vytvárať tak základ pre udržiavanie dôvery verejnosti vo výkon verejnej správy. 

Etický kódex zamestnanca

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?