icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Verejný internet, wifi

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave v roku 2015 obnovila technické vybavenie prístupových bodov pre verejnosť. Získala finančnú podporu z dotačného programu Ministerstva kultúry SR na zakúpenie 6 pracovných staníc - počítačov typu all in one. Sú to skutočné počítače, nie terminály, vybavené operačným systémom Windows7 a kancelárskym balíkom Pro Libra. Všetkým záujemcom sú k dispozícii v pôvodných priestoroch na 2. poschodí vpravo počas výpožičných hodín oddelenia. Na uvedených počítačoch budeme aj naďalej realizovať kurzy počítačovej gramotnosti pre seniorov. 

Pravidlá využívania verejného internetu 

 • Verejný internet v Knižnici JF v Trnave slúži na zabezpečenie prístupu k občianskym informáciám pre širokú verejnosť deti i dospelých 
 • Verejný internet v Knižnici JF v Trnave je prístupný pre registrovaných čitateľov 
 • Predpokladom využívania internetu sú základné znalosti práce s počítačom 
 • Deti do 15 rokov majú prístup na internet zabezpečený aj v oddelení pre deti 
 • Pred vstupom je povinný odložiť si tašky a iné veci do skrinky 
 • Návštevníci si môžu vyhľadané informácie vytlačiť, uložiť na svoj USB kľúč alebo odoslať e-mailom

Poplatky za tlačené výstupy sú súčasťou cenníka Knižničného a výpožičného poriadku Knižnice JF v Trnave (tlač 1x A4 = 0,30 €)

Nie je povolené:

 • prezeranie webových stránok, ktoré propagujú násilie, rasovú a náboženskú neznášanlivosť, pornografiu, pedofíliu, fašizmus,...
 • sťahovanie filmov, hudby alebo iného obsahu, ktorým by došlo k porušeniu autorských práv;
 • využívať internet na hry;
 • vstup osobám pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok;
 • hlučné správanie sa a vyrušovanie ostatných návštevníkov;
 • používať mobilný telefón;
 • prinášať potraviny a tekutiny;

Návštevníci sú povinní dodržiavať ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku Knižnice JF v Trnave, pokyny pracovníkov knižnice a podriadiť sa kontrolným opatreniam potrebným na udržanie poriadku a ochranu majetku knižnice. Akékoľvek porušenie vyššie uvedených bodov sa považuje za porušenie Knižničného a výpožičného poriadku Knižnice JF v Trnave.

Knižnica si vymedzuje právo časového obmedzenia prístupu používateľov na internet. Časový prístup pre používateľa je maximálne 45 min. Ak nečakajú ďalší záujemcovia, pracovník knižnice môže na požiadanie dobu predĺžiť.

Verejný internet, wifi
Samoobslužné skenovanie

Samoobslužné skenovanie

Samoobslužné skenovanie môžu používatelia knižničných služieb realizovať na modernom knižnom skeneri vhodným na skenovanie farebných dokumentov do formátu A3.

Skenovať sa môžu len dokumenty - článok z časopisu, kapitola z knihy - vo vlastníctve knižnice, v súlade s platným autorským zákonom na individuálne vzdelávacie alebo výskumné účely.

Na skenovanie je potrebný vlastný USB kľúč, na ktorý sa skenované dokumenty ukladajú.

Samoobslužný knižný skener je umiestnený v študovni na 2. poschodí. Každá začatá hodina stojí 1,-€.

Knižničný skener v činnosti (vo formáte wmv 5MB)

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave získala knižný skener s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Vzdelávacia a kultúrno-spoločenská činnosť

V rámci vzdelávacej a kultúrno-spoločenskej činnosti Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave poskytuje svojim návštevníkom

Vzdelávacia a kultúrno-spoločenská činnosť

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?