icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Český spolok v trnavskom regióne

Český spolok v trnavskom regióne je občianske združenie. Jeho poslaním je združovanie Čechov, Moravanov a Slezanov žijúcich na Slovensku s cieľom zastupovať regionálne záujmy českej národnostnej menšiny pred orgánmi štátnej správy SR, regionálnej a miestnej samosprávy a prípadne aj inými orgánmi a inštitúciami alebo aj v zahraničí. Ich poslaním je najmä posilňovanie národnej a kultúrnej identity českej národnostnej menšiny, snaha o spomaľovanie jej asimilácie, prezentácia českej národnej kultúry a tradícií ako aj zachovávanie a kultivovanie materinského jazyka. A neposlednom rade prispievanie k dobrým a priateľským vzťahom medzi Českou a Slovenskou republikou a ich občanmi a obohacovanie spoločného kultúrneho a spoločenského života. Český spolok v Trnavskom regióne rozvíja svoju činnosť zatiaľ v dvoch miestnych kluboch v Trnave a v Piešťanoch.

Uskutočňované podujatia:

  • besedy s mimoriadnymi osobnosťami kultúrneho a spoločenského života
  • výstavy prác českých výtvarníkov
  • verejné koncerty českých hudobných skupín a folklórnych súborov
  • zájazdy na národopisné slávnosti do ČR


Z podujatí


Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?