icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Digitálna knižnica

Digitálna knižnica Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave predstavuje samostatnú zbierku dokumentov vo vlastníctve knižnice. Ide najmä noviny a časopisy vychádzajúce na území trnavského regiónu - regionálne dokumenty, ktoré tvoria základ regionálneho dokumentového fondu. Naším cieľom je umožniť širokej verejnosti prístup k týmto, možno aj vzácnym, dokumentom a zároveň ich ochrániť pred fyzickým opotrebovaním, a tak uchrániť pre nasledujúce generácie.

Súčasný obsah Digitálnej knižnice budeme priebežne dopĺňať digitalizáciou ďalších periodických regionálnych dokumentov, ktoré boli vydané pred viac ako sedemdesiatimi rokmi, a na ktoré sa neuplatňuje ochranná lehota vyplývajúca z autorského zákona. 

Trnavská rodina

Trnavská rodina

Farský časopis. Podporoval rozvoj náboženského života v Trnave. Vychádzal v rokoch 1944 až 1948, vydavateľom bol Rímsko-katolícky dekanský úrad v Trnave.

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?