icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Literárny salón 2024

VYHLÁSILI SME CELOSLOVENSKÚ LITERÁRNU SÚŤAŽ LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2024

Pri príležitosti otvorenia Týždňa slovenských knižníc bola 4. marca 2024 slávnostne vyhlásená súťaž Literárny salón Trnava 2024 – 8. ročník celoslovenskej literárnej súťaže pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí. Jej cieľom je podnietiť záujem o tvorivé písanie, vytvoriť možnosť konfrontácie literárnych talentov a ponúknuť tvorivý dialóg autorov a erudovaných porotcov.

Súťažiť sa bude v žánri poézia a próza, v troch vekových kategóriách:

1. kategória: od 15 – do18 rokov

2. kategória: od 18 – do 40 rokov

3. kategória: nad 40 rokov

Súťaže sa môže zúčastniť autor s dosiaľ nepublikovanými prácami. Texty, ktoré budú zaslané do súťaže a boli už knižne publikované samostatne alebo ako súčasť elektronického či tlačeného zborníka v inej súťaži, nebudú porotou akceptované. Každý zúčastnený autor môže zaslať súťažné texty v obidvoch žánroch súťaže - najviac 5 básní a 2 prózy. Rozsah jednej práce nesmie presiahnuť 5 normostrán (1 normostrana = 1 800 znakov s medzerami) pri dodržaní požadovanej úpravy dokumentu: Word, font písma Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5. Téma príspevkov je ľubovoľná.

Súťaž je neanonymná. Každý súťažný text musí obsahovať: meno, priezvisko, kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail), dátum narodenia.

Súťažné texty je potrebné zaslať písomne v 4 papierových kópiách na adresu: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, poštový priečinok 29, 918 20 Trnava. V ľavej časti obálky uviesť: LITERÁRNY SALÓN TRNAVA.

Súťažiaci je zároveň povinný poslať aj elektronickú verziu súťažných textov. Texty vo formáte priezvisko_meno_nazovdiela.pdf alebo .doc (.docx) treba zaslať elektronickou poštou na emailovú adresu organizátora: edolnikova@kniznicatrnava.sk. Do predmetu správy treba vpísať: LITERÁRNY SALÓN.

Súťažiaci je povinný priložiť k zasielanému súťažnému textu aj vyplnenú prihlášku do súťaže a podpísaný Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súťažiacemu, ktorý ku dňu zaslania súťažného príspevku do súťaže nedosiahol vek 18 rokov, podpisuje prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov zákonný zástupca.

V každom ročníku je vyhlásená aj špeciálna téma, v rámci ktorej súťažiaci môžu zasielať tematicky ladené príspevky v ľubovoľnom žánri, v tomto roku znie: Poklady našej záhrady (i v súvislosti s osadením kópie plastiky Jána Koniarka Dievčatko pod sprchou v záhrade knižnice). V rámci vyhlásenej témy udeľuje hlavnú cenu - Cenu župana TTSK – Trnavský samosprávny kraj. Za mimoriadny literárny počin udelí porota aj Cenu Slovenského učeného tovarišstva.

Uzávierka súťaže je 20. augusta 2024.


Literárny salón Trnava 2020

Literárny salón 2022

Vyhodnotenie Literárny salón 2022

CENA ŽUPANA TTSK

Henrich Fačkovec, Nitra

 CENA SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠTVA

Jana Bernadičová, Zavar

 

Vyhlásená téma – Tajomstvá knižnice

1.   miesto – Jana Bernadičová, Zavar

2.   miesto – Zuzana Martišková, Topoľčany

3.   miesto – Lucia Poláková, Sereď

 

Kategória poézia a próza 15 – 18 rokov

1. miesto – neudelené

2. miesto – Lenka Nemsilová, Vlky

3. miesto – Júlia Vančová, Trakovice

Čestné uznanie – Júlia Vančová, Trakovice

 

Kategória poézia 18 – 40 rokov

1. miesto – Lenka Kóňová, Rosina

2. miesto – Magdaléna Martišková, Topoľčany

3. miesto – Dominik Štrbo, Horné Orešany

Čestné uznanie – Terézia Borovičková, Bytča

 

Kategória poézia nad 40 rokov

1. miesto – neudelené

2. miesto – Anna Tamajková, Špačince

3. miesto – Anna Lažová, Svidník

Čestné uznanie – Margita Kuchčáková, Nižná

 

Kategória próza nad 18

1. miesto – Martin Mišún, Šenkvice

2. miesto – Lucia Poláková, Sereď

3. miesto – Katarína Heribanová, Biely Kostol

Čestné uznanie – Anna Tamajková, Špačince

Poézia

Kategória 19-40 rokov poézia:

  1. miesto: Monika Mišúnová Šormanová, Šenkvice

  2. miesto: Emma Urbanová, Martin

  3. miesto: Miroslava Košťálová, Mojmírovce

Čestné uznanie udelené:

   Gejza Lakatoš, Poruba

   Anna Tamajková, Špačince


Kategória nad 40 rokov poézia:

 1. miesto: Zuzana Martišková, Topoľčany

 2. miesto: Edita Striežencová, Trnava

 3. miesto: Aneta Beňková, Veľký Krtíš

Čestné uznanie udelené: Marta Bavoľárová, Budimír

Próza

Kategória 19-40 rokov próza:

 1. miesto: Ľudmila Magdolenová, Prievidza

 2. miesto: Monika Mišúnová Šormanová, Šenkvice

 3. miesto: Martin Mišún, Šenkvice

Čestné uznanie udelené: Miroslava Košťálová, Mojmírovce


Kategória nad 40 rokov próza:

 1. miesto: Alexander Scholz, Banská Bystrica

 2. miesto: Zuzana Martišková, Topoľčany

 3. miesto: Juraj Ďúran, Trnava

Čestné uznanie udelené: Marián Čurko, Čataj


Porota sa rozhodla, že sa udelia 3 mimoriadne ceny župana TTSK pod názvom Moje stretnutie s Fándlym, a to 1 cena za poéziu a 2 ceny za prózu bez udania poradia:

   Edite Striežencovej z Trnavy za báseň Piľní hospodár Juraj Fándly,

   Lucii Hercekovej z Hlohovca za prózu Fándlyho noc v Naháči,

   Sare Benkovej z Viedne za prózu Stretnutie s Jurajom Fándlym.


Z ocenených prác bol zostavený zborník Literárny salón Trnava 2020.

Literárny salón Trnava 2017

Poézia

1. kategória: od 15 – 20 rokov

 1. miesto: Simona Dolníková
 2. miesto: Magdaléna Martišková
 3. miesto: Michal Sabol

Čestné uznanie:   Kristína Komárová

 

2. kategória: od 21 – 40 rokov

 1. miesto: Stanislava Novotová
 2. miesto: Dominik Štrbo
 3. miesto: Eva Jenčuráková

Čestné uznanie :  Martin Chudý


3. kategória: nad 40 rokov

 1. miesto: Zuzana Martišková
 2. miesto: Gabriela Grznárová
 3. miesto: Emília Molčániová, Peter Šipoš

Čestné uznanie: Emília Filipová, Beata Vargová-Kuracinová

Próza

1. kategória: od 15 – 20 rokov

 1. miesto: Martin Praslička
 2. miesto: Kristián Lazarčík
 3. miesto: Marek Moravčík

Čestné uznanie: Veronika Mišková, Natália Markováy

            

2. kategória: od 21 – 40 rokov

 1. miesto: Martin Vonšák
 2. miesto: Katka Koláriková
 3. miesto: Xénia Faktorová

Čestné uznanie:       Ján Bidovský, Karin Chrvalová

            

3. kategória: nad 40 rokov

 1. miesto: Ján Vaník
 2. miesto: Zuzana Martišková
 3. miesto: Emília Molčániová

Čestné uznanie:  Janka Blašková, Juraj Ďúran

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?