Zobraziť štandardnú verziu stránky

Literárny salón Trnava

Trnavský samosprávny kraj

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave


vyhlasujú celoslovenskú literárnu súťaž pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí


LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2020

Kategórie:

 • Poézia                                                                                  
 • Próza                                                                                                                                                                             

Vekové kategórie

 • kategória: od 15 – 18 rokov
 • kategória: od 19 – 40 rokov
 • kategória: nad 40 rokov

Pravidlá súťaže:

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky alebo Slovák žijúci v zahraničí s prácami v slovenskom jazyku, ktoré doteraz neboli publikované ani prihlásené do inej súťaže.
 2. Téma prác je ľubovoľná.
 3. Každý autor môže zaslať práce do obidvoch kategórií súťaže - najviac 5 básní, 2 prózy. Rozsah jednej práce nesmie presiahnuť 5 normostrán (1 normostrana = 1 800 znakov s medzerami).
 4. Súťaž je neanonymná. Každá práca musí obsahovať: meno, priezvisko, kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail), vek autora.
 5. Súťažné práce je potrebné zaslať písomne v 4 papierových kópiách na adresu: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, poštový priečinok 29, 918 20 Trnava. V ľavej časti obálky uviesť: LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2020.
 6. Súťažiaci je povinný priložiť k zasielanému súťažnému príspevku aj vyplnenú prihlášku do súťaže a podpísaný Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súťažiacemu, ktorý ku dňu zaslania príspevku do súťaže nedosiahol vek 18 rokov, podpisuje prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov zákonný zástupca.
 7. Súťažiaci je zároveň povinný poslať príspevky aj elektronickou poštou na adresu: edolnikova@kniznicatrnava.sk. Do predmetu správy treba vpísať: LITERÁRNY SALÓN.
 8. Uzávierka súťaže je 21. august 2020. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v októbri 2020. Autori víťazných prác budú pozvaní poštou, príp. elektronickou poštou. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke knižnice.
 9. V obidvoch kategóriách budú udelené 3 ceny pre každú vekovú kategóriu. Súčasťou ceny je diplom a vecná odmena. Organizátori ocenia diplomom a knižnou poukážkou v hodnote 100 Eur literárnu prácu na tému: Moje stretnutie s Jurajom Fándlym (pri príležitosti 270. výročia jeho narodenia).
 10. Súťažné práce zhodnotí odborná porota zložená z literárnych kritikov: Zlata Matláková, Alexander Halvoník, Radoslav Matejov.
 11. Každá kategória bude hodnotená samostatne.
 12. Odborná porota má právo niektoré ceny neudeliť alebo rozdeliť.
 13. Rukopisy prác sa nevracajú späť ani na vyžiadanie autorov.
 14. Autor zaslaním príspevku dáva súhlas s jeho prípadným zverejnením po náležitom zredigovaní v zborníku súťaže, v médiách a na webovej stránke organizátora. 
 15. Viac informácií na www.kniznicatrnava.sk alebo na tel. č. 033/5511782, 0911 098664,

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

Literárny salón Trnava 2017

Poézia

1. kategória: od 15 – 20 rokov

 1. miesto: Simona Dolníková, Cífer
 2. miesto: Magdaléna Martišková, Topoľčany
 3. miesto: Michal Sabol, Senica

Čestné uznanie:   Kristína Komárová, Slepčany

 

2. kategória: od 21 – 40 rokov

 1. miesto: Stanislava Novotová, Dolná Krupá
 2. miesto: Dominik Štrbo, Horné Orešany
 3. miesto: Eva Jenčuráková, Vranov nad Topľou

Čestné uznanie :  Martin Chudý, Drahovce


3. kategória: nad 40 rokov

 1. miesto: Zuzana Martišková, Topoľčany
 2. miesto: Gabriela Grznárová, Topoľčany
 3. miesto: Emília Molčániová, Predajná, Peter Šipoš, Topoľčany

Čestné uznanie: Emília Filipová, Svätý Peter, Beata Vargová-Kuracinová, Trnava  

Próza

1. kategória: od 15 – 20 rokov

 1. miesto: Martin Praslička, Bratislava
 2. miesto: Kristián Lazarčík, Horné Otrokovce
 3. miesto: Marek Moravčík, Bzince

Čestné uznanie: Veronika Mišková, Spišská Belá, Natália Marková, Topoľčany

            

2. kategória: od 21 – 40 rokov

 1. miesto: Martin Vonšák, Zákamenné
 2. miesto: Katka Koláriková, Bratislava
 3. miesto: Xénia Faktorová, Bratislava

Čestné uznanie:       Ján Bidovský, Prešov, Karin Chrvalová, Trnava 

            

3. kategória: nad 40 rokov

 1. miesto: Ján Vaník, Ondrej nad Hronom
 2. miesto: Zuzana Martišková, Topoľčany
 3. miesto: Emília Molčániová, Predajná

Čestné uznanie:  Janka Blašková, Jaslovské Bohunice, Juraj Ďúran, Trnava

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?