icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Vzdialený prístup k informačným zdrojom

Vzdialený prístup do licencovaných elektronických informačných zdrojov (mimo CVTI SR) je povolený len fyzickým osobám alebo partnerským knižniciam.

V našej knižnici je prístup do licencovaných elektronických informačných zdrojov CVTI SR možné realizovať v študovni na druhom poschodí. Návštevníci majú k dispozícii počítačové pracoviská so zabezpečeným prístupom cez užívateľské konto knižnice.

V prípade záujmu iba o vzdialený prístup CVTI SR umožňuje registráciu na diaľku. Fyzický záujemca vyplní, podpíše a doručí prihlášku pre vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR a uhradí registračný poplatok – podrobnejšie informácie https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/specializovana-vedecka-kniznica/vzdialeny-pristup-do-e-zdrojov


Press Reader - online databáza svetových novín a časopisov, ktorá obsahuje viac ako 7 000 titulov, z viac ako 120 krajín sveta, vo viac ako 60 jazykoch. Tituly sú dostupné online a v deň vydania ich tlačenej verzie. V ponuke databázy nájde používateľ okrem uznávaných zahraničných denníkov, ako sú napríklad  The Guardian (UK), The Washington Post (USA), Le Figaro (FR), VDI Nachrichten (DE) aj české Lidové noviny či denník Dnes. Zo slovenskej tlače je tu denník Pravda. 

Pre všetkých používateľov platia nasledovné zásady:

  • získané dáta je povolené využívať výhradne pre výučbové, študijné alebo vedecké účely a iba pre osobnú potrebu používateľa
  • nie je dovolené systematicky sťahovať celé EIZ, alebo ich podstatné časti a najmä kopírovať celé čísla e-periodík;
  • získané informácie nie je dovolené využívať na komerčné účely, alebo ich ďalej rozmnožovať, kopírovať, distribuovať alebo iným spôsobom reprodukovať a ani sprístupňovať tretím osobám.

Partnerská knižnica CVTI SR

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave sa stala partnerskou knižnicou Centra vedecko-technických informácií (CVTI SR).

Cieľom partnerstva je vytvoriť sieť študovní, knižnično-informačných služieb, vzdelávacích aktivít a podujatí, ktoré budú dostupné pre širokú verejnosť v rámci celého Slovenska. Nezáleží, kde sa používateľ nachádza, vďaka najbližšej partnerskej knižnici sa stane plnohodnotným používateľom CVTI SR a bude môcť využívať aj také služby, ako absenčné výpožičky z fondu CVTI SR. 

Partnerské knižnice získajú možnosť zabezpečenia digitalizácie dokumentov zo svojich fondov a sprevádzkovanie digitálnej knižnice. CVTI SR tiež zabezpečí celoživotné vzdelávanie zamestnancov knižnice prostredníctvom kurzov a bude realizovať odborné semináre, workshopy, konferencie. Partnerská knižnica tiež získa možnosť zapojenia sa do budúcich projektov či zriadenia nových študovní alebo kreatívnej dielne Fablab.


Virtuálne študovne

Projekt Virtuálne študovne predstavuje službu digitálnej knižnice, ktorá zabezpečuje sprístupňovanie digitalizovaných knižničných dokumentov a elektronických knižných dokumentov prostredníctvom virtuálneho klientskeho priestoru pre štúdium literatúry. Primárnym poslaním služby je zabezpečenie online sprístupňovania pre slovenskú sieť vedeckých knižníc, vysoké školy, vedeckovýskumné organizácie a vydavateľov vedeckých publikácií.

Viac informácií o projekte nájdete tu.

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?