icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Partnerská knižnica CVTI SR

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave sa stala partnerskou knižnicou Centra vedecko-technických informácií (CVTI SR).

Cieľom partnerstva je vytvoriť sieť študovní, knižnično-informačných služieb, vzdelávacích aktivít a podujatí, ktoré budú dostupné pre širokú verejnosť v rámci celého Slovenska. Nezáleží, kde sa používateľ nachádza, vďaka najbližšej partnerskej knižnici sa stane plnohodnotným používateľom CVTI SR a bude môcť využívať aj také služby, ako absenčné výpožičky z fondu CVTI SR. 

Partnerské knižnice získajú možnosť zabezpečenia digitalizácie dokumentov zo svojich fondov a sprevádzkovanie digitálnej knižnice. CVTI SR tiež zabezpečí celoživotné vzdelávanie zamestnancov knižnice prostredníctvom kurzov a bude realizovať odborné semináre, workshopy, konferencie. Partnerská knižnica tiež získa možnosť zapojenia sa do budúcich projektov či zriadenia nových študovní alebo kreatívnej dielne Fablab.

Press Reader - online databáza svetových novín a časopisov, ktorá obsahuje viac ako 7 000 titulov, z viac ako 120 krajín sveta, vo viac ako 60 jazykoch. Tituly sú dostupné online a v deň vydania ich tlačenej verzie. V ponuke databázy nájde používateľ okrem uznávaných zahraničných denníkov, ako sú napríklad  The Guardian (UK), The Washington Post (USA), Le Figaro (FR), VDI Nachrichten (DE) aj české Lidové noviny či denník Dnes. Zo slovenskej tlače je tu denník Pravda. 


a) Virtuálne študovne

Projekt Virtuálne študovne predstavuje službu digitálnej knižnice, ktorá zabezpečuje sprístupňovanie digitalizovaných knižničných dokumentov a elektronických knižných dokumentov prostredníctvom virtuálneho klientskeho priestoru pre štúdium literatúry. Primárnym poslaním služby je zabezpečenie online sprístupňovania pre slovenskú sieť vedeckých knižníc, vysoké školy, vedeckovýskumné organizácie a vydavateľov vedeckých publikácií.

Viac informácií o projekte nájdete tu.


b) Vzdialený prístup k informačným zdrojom

Vzdialený prístup do licencovaných elektronických informačných zdrojov (mimo CVTI SR) je povolený len fyzickým osobám alebo partnerským knižniciam.

V našej knižnici je prístup do licencovaných elektronických informačných zdrojov CVTI SR možné realizovať v študovni na druhom poschodí. Návštevníci majú k dispozícii počítačové pracoviská so zabezpečeným prístupom cez užívateľské konto knižnice.

V prípade záujmu iba o vzdialený prístup CVTI SR umožňuje registráciu na diaľku. Fyzický záujemca vyplní, podpíše a doručí prihlášku pre vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR a uhradí registračný poplatok – podrobnejšie informácie https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/specializovana-vedecka-kniznica/vzdialeny-pristup-do-e-zdrojov

Pre všetkých používateľov platia nasledovné zásady:

  • získané dáta je povolené využívať výhradne pre výučbové, študijné alebo vedecké účely a iba pre osobnú potrebu používateľa
  • nie je dovolené systematicky sťahovať celé EIZ, alebo ich podstatné časti a najmä kopírovať celé čísla e-periodík;
  • získané informácie nie je dovolené využívať na komerčné účely, alebo ich ďalej rozmnožovať, kopírovať, distribuovať alebo iným spôsobom reprodukovať a ani sprístupňovať tretím osobám.

Zoznam licencovaných e-zdrojov CVTI SR prístupných z Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

Nonstop online prístup k licencovaným e-zdrojom pre registrovaných používateľov NVK CVTI SR


ACM Digital Library *

Zameranie: informačné technológie, počítačová veda

Typ: plnotextový, bibliografický

 

American Physical Society

Zameranie: fyzika, matematika, materiály

Typ: plnotextový

 

BioOne Complete

Zameranie: organická a integračná biológia, ekológia, životné prostredie

Typ: plnotextový


Cambridge Books Online

Zameranie: duševné vlastníctvo, transfer technológií, podpora podnikania

Typ: plnotextový

 

ebrary

Zameranie: technika, strojárstvo, transfer technológií, duševné vlastníctvo

Typ: plnotextový

 

EBSCOhost - eBook Collection

Zameranie: prírodné a technické vedy

Typ: plnotextový

 

LISTA

Zameranie: knižničná a informačná veda

Typ: bibliografická a abstraktová

 

Elgaronline

Zameranie: duševné vlastníctvo, transfer

technológií,podpora podnikania

Typ: plnotextový

 

Emerald

Zameranie: manažment, ekonómia, knižničná a informačná veda, materiály, strojárstvo, technológie

Typ: plnotextový

 

IEEE/IET Electronic Library *

Zameranie: elektrotechnika, elektronika

Typ: čiastočne plnotextový

 

IGI Global

Zameranie: informačné technológie, výpočtová technika, chemické inžinierstvo, knižničná a

informačná veda

Typ: plnotextový

 

KNOVEL Library *

Zameranie: prírodné vedy, farmácia, potravinárstvo, stavebníctvo, strojárstvo, telekomunikácie, životné prostredie

Typ: čiastočne plnotextový

 

NATURE (vybrané vedecké časopisy)

Zameranie: prírodné vedy, medicína

Typ: plnotextový

 

OECD iLibrary

Zameranie: oficiálne dokumenty OECD

Typ: plnotextový

 

ProQuest Central *

Zameranie: aplikované prírodné vedy, ekonómia, humanitné vedy, medicína, obchod, počítače, spoločenské vedy, telekomunikácie, vzdelávanie

Typ: čiastočne plnotextový

 

PubMed

Zameranie: biomedicína

Typ: bibliografický

 

SAGE Counseling and Psychotherapy

Zameranie: sociálne vedy

Typ: plnotextový

 

SAGE Humanities and Social Science (HSS) Package

Zameranie: sociálne vedy

Typ: plnotextový

 

ScienceDirect *

Zameranie: multidisciplinárny

Typ: čiastočne plnotextový

 

SCOPUS *

Zameranie: multidisciplinárny

Typ: bibliografická, abstraktová a citačná databáza

 

SpringerLink *

Zameranie: multidiscipliárny

Typ: čiastočne plnotextový

 

WILEY Online Library *

Zameranie: multidisciplinárny

Typ: čiastočne plnotextový

 

WEB OF SCIENCE *

BIOSIS CITATION INDEX

Zameranie: biomedicína, vedy o živote

Typ: bibliografický

 

CURRENT CONTENTS CONNECT

Zameranie: multidisciplinárny

Typ: bibliografický

 

ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS

Zameranie: scientometria

Typ: faktografický

 

JOURNAL CITATION REPORTS

Zameranie: scientometria

Typ: faktografický

 

MEDLINE

Zameranie: biochémia, bioinžinierstvo, biomedicína, ošetrovateľstvo, veterinárna medicína

Typ: bibliografický, abstraktový

 

WEB OF SCEINCE CORE COLLECTION

Zameranie: multidisciplinárny

Typ: bibliografický

 

European Sources Online

Zameranie: Európska únia

Typ: čiastočne plnotextový

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?