icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Rozprávka o upírovi alebo nehaňme kliešťa

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave v rámci svojho komunitného projektu VedoMost, ktorého cieľom je popularizácia vedeckých poznatkov, pripravila pre široké laické publikum zaujímavú prednášku. Prednášajúcim bude doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. z Parazitologického ústavu SAV v Bratislave, ktorý si zvolil nanajvýš zaujímavú tému: hovoriť bude o hmyze, ktorý nám znepríjemňuje život najmä v jarných a letných mesiacoch – o kliešťovi. Dr. Peťko je uznávaný slovenský parazitológ a dlhoročný propagátor výsledkov vedy na Slovensku. Vo výskume sa primárne špecializuje na ekológiu a epidemiológiu kliešťov strednej Európy v podmienkach klimatickej zmeny. Od roku 1989 do roku 2018 pôsobil v Parazitologickom ústave Slovenskej akadémie vied (SAV) v Košiciach na mnohých pozíciách, v rokoch 2007 až 2016 aj ako riaditeľ ústavu a v rokoch 1998 až 2007 ako člen Predsedníctva Slovenskej akadémie vied.

V súčasnosti je vedeckým pracovníkom na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Externe pôsobil na troch univerzitách na Slovensku a v Poľsku. Zároveň rozvinul rozsiahlu popularizačnú a vzdelávaciu činnosť týkajúcu sa ochrany pred kliešťami: uskutočnil stovky prednášok na školách, v kluboch, popularizačných platformách SAV a CVTI SR, v rozhlasových a televíznych programoch. Za túto činnosť získal mnoho ocenení, ako aj dve Ceny SAV za popularizáciu vedy. Je autorom alebo spoluautorom viacerých popularizačných kníh a spolutvorcom rôznych vzdelávacích filmov o kliešťoch.

Prednáška sa uskutoční pod moderátorskou taktovkou Ondreja Tepalu, lídra VedoMostu.

15. marec o 16.30 - záhradná čitáreň

Galéria

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?