icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Spolu to zvládneme

Vzdelávanie seniorov v oblasti digitálnych technológií je na chvoste záujmu spoločnosti. Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sa preto rozhodol v rámci programu Zrelí na dobu digitálnu podporiť projekty, ktoré pomôžu ľuďom v staršom veku využívať digitálne technológie bezpečne, plnohodnotne, podporia aktívny život seniorov a ich zapájanie sa do diania okolo seba a ktoré budú prepájať všetky generácie. 

Projekt našej knižnice Spolu to zvládneme bol spolu s ďalšími 16 vybratý odbornou komisiou spomedzi 85 uchádzačov z celého Slovenska.

Ciele projektu:

  • Rozvoj digitálnej gramotnosti seniorov a širokej verejnosti
  • Vytvorenie podmienok pre zlepšenie zručnosti v ovládaní počítačovej, komunikačnej a digitálnej techniky seniorov a širokej verejnosti.
  • Podnecovanie a motivácia seniorov k praktickému využívaniu počítačovej a digitálnej techniky (informačná gramotnosť);
  • Vytvoriť priestor na nadväzovanie nových sociálnych kontaktov seniorov a ich aktívneho zapájania sa do spoločenské života
  • Vzdelávanie pracovníkov knižnice pre digitálnu gramotnosť a nové technológie

Z finančnej podpory 1390,- € sme zakúpili modernú 3D tlačiareň Prusa Mini+ a 8 sád BBC micro:bit kutilský kit a 8 sád BBC micro:bit Ring:bit V2

Táto technika nám umožní rozšíriť ponuku vzdelávacích aktivít pre seniorov. K už dlhodobému kurzu Ako na mobil alebo tablet, ktorý sme v tomto projekte nazvali Digitálna gramotnosť a bezpečnosť, sme pridali ďalšie dva kurzy na rozvoj digitálnych zručností - 3D modelovanie a 3D tlač a Základy programovania pomocou mikropočítača Microbit.

V kurze Digitálna gramotnosť a bezpečnosť sa účastník naučí základy používania digitálnych zariadení (mobil, tablet, notebook), vyhľadávanie informácií na internete, založiť a používať e-mail a komunikovať so svojimi známymi alebo rodinnými príslušníkmi pomocou online chatu a videohovoru. Účastník sa naučí ako sa brániť pred rôznymi phishingovými útokmi, vytvoriť si silné heslo, zaplatiť bezpečne za darček on-line na internete alebo ako používať sociálne siete obozretne a s rozumom.

Kurz Základy programovania pomocou mikropočítača Microbit je zameraný na programovanie Microbit-u. Osvedčil sa pri výuke programovania detí. Je vhodný aj na výuku seniorov, ktorým pomôže nadobudnúť základné princípy logiky a naučí ich základy programovania.

V kurze 3D tlač a 3D modelovanie predstavíme účastníkom výrobné digitálne technológie, základné techniky 3D modelovania v jednoduchom programe Tinkercad, ovládanie 3D tlačiarne a tlač vlastných návrhov.

Vzdelávanie je síce zamerané na seniorov a ich digitálne zručnosti, ale nové technológie, zakúpené z podpory Nadačného fondu Telekom, nám umožňujú využívať ich aj na vzdelávanie detí a všetkých záujemcov.

Keďže záujem je veľký pripravili sme ďalší projekt - pravidelné stretnutia workshopy pod názvom TvorLab ako priestor na zoznámenie sa s prácou a digitálnymi technológiami 21. storočia.

TvorLab - tvorivé laboratórium

Priestor na zoznámenie sa s prácou a digitálnymi technológiami 21. storočia.

Účastníci získajú digitálne zručnosti v základoch práce s 3D modelovaním, 3D tlačou a programovania Micro:bitov.

Tvorivé dielne pre všetkých záujemcov od 7 do 99 rokov.

V dňoch 13. , 20. a 27. apríla 2022 sa uskutočnili tvorivé dielne 3D modelovania, na ktorom sa zúčastnili starí rodičia a ich vnúčatá.

TvorLab - tvorivé laboratórium

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?