Zobraziť štandardnú verziu stránky

Týždeň slovenských knižníc 2022

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE Týždňa slovenských knižníc v Trnavskom samosprávnom kraji sa uskutočnilo 28. februára 2022 v čitárni. Slávnostný príhovor predniesol riaditeľ knižnice Pavol Tomašovič.

Na otvorení sa zúčastnili zástupcovia Úradu TTSK, riaditeľky regionálnych knižníc v kraji, riaditeľky kultúrnych inštitúcií v Trnave a aj predsedníčka Krajskej organizácie Spolku slovenských knihovníkov a knižníc a riaditeľka Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity.

Súčasťou otvorenia sa stalo vyhlásenie už 7. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže pre začínajúcich autorov zo Slovenska i pre Slovákov žijúcich v zahraničí LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2022 a výtvarnej súťaže s názvom VYTVOR VLASTNÝ KOMIKS, určenú pre deti do 15 rokov.

Príjemnú atmosféru podujatia doplnila svojim spevom trnavská speváčka Jana Andevská.

Súčasťou slávnostného otvorenia bola beseda Radosti a dni – dialóg moderátora literárneho publicistu Jozefa Dada Nagya s uznávanou prozaičkou Veronikou Šikulovou.

2. marca sa návštevníci stretli s rozhlasovou herečkou a recitátorkou Máriou Schlosserovou, ktorú poslucháči RTVS poznajú z víkendovej relácie Hudobné pozdravy. Návštevníkom podujatia sa však predstavila aj ako skvelá recitátorka veršov Maše Haľamovej, Miroslava Válka, Ľuda Zúbka či Milana Rúfusa.

Pre deti, ktoré práve v tomto týždni mali jarné prázdniny, boli každý deň v oddelení pre deti a pobočkách Tulipán a Prednádražie pripravené zábavné súťaže, kvízy, skladanie puzzle, hranie pexesa a spoločenských hier. V priestoroch Kindlotéky sa konal workshop pre deti v 3D modelovaní.

Týždeň slovenských knižníc je vždy príležitosťou i pre tých čitateľov, ktorí pozabudli na plynúci čas a nevrátili požičané knihy v stanovenom čase. Knižnica od nich nevymáhala pokutu za prekročenie výpožičnej doby, ak knihy v tomto týždni vrátili v poriadku.

Jednorazový vstup do knižnice bol zadarmo.

V čitárni bola inštalovaná výstava prác žiakov Špeciálnej základnej školy na Beethovenovej ul. v Trnave.

Týždeň slovenských knižníc 2020

Týždeň slovenských knižníc v Trnavskom samosprávnom kraji

2. marec 2020 sa stal dňom otvorenia jedného z najvýznamnejších podujatí, ktoré knižnice organizujú pre svojich návštevníkov - Týždňa slovenských knižníc. Celoslovenské podujatie pod mottom: „Knižnice pre všetkých“ organizuje každoročne v marci – Mesiaci knihy už po dvadsiaty prvýkrát Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc ako týždňovú sériu podujatí zameraných na propagáciu knižníc a knižnej kultúry a podporu čítania. Ambasádorkou 21.ročníka podujatia sa stala herečka Divadla Andreja Bagara v Nitre Eva Pavlíková.

Prvým podujatím „Týždňa“ v Knižnici Juraja Fándlyho bola beseda spisovateľa a vysokoškolského pedagóga Pavla Rankova s najmladšími čitateľmi v detskom oddelení. Deťom zo Základnej školy v Zelenči predstavil pripravovanú knihu rozprávok pre najmenších, v ktorej vždy víťazí dobro a zlo je potrestané pod názvom Princezné a princovia. Kniha má vyjsť ako darček deťom k tohtoročnému Medzinárodnému dňu detí.

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc v Trnavskom samosprávnom kraji sa uskutočnilo v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave za účasti riaditeľov regionálnych knižníc kraja – Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, Záhorskej knižnice v Senici, Galantskej knižnice a Žitnoostrovskej knižnice v Dunajskej Strede. Úrad TTSK reprezentoval riaditeľ Odboru kultúry a športu TTSK. Súčasťou slávnostného vyhlásenia bolo vyhlásenie 6. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí Literárny salón 2020 s témou Moje stretnutie s Jurajom Fándlym. Knižnica vybrala meno svojho patróna nie náhodou, v roku 2020 si pripomíname 270. výročie narodenia tohto významného slovenského spisovateľa, kňaza a národného buditeľa.

Vzápätí zaujala divákov beseda – dialóg Jozefa Dada Nagya a Pavlom Rankovom, ktorý pokračoval v besedovaní tentokrát s trnavskými stredoškolákmi.  Rankov ako autor viacerých zbierok poviedok a románov sa zameral na predstavenie svojich kníh, v ktorých sa zaoberá obdobím neslobody a totality. V Legende o jazyku stavia do konfrontácie mýtus okolo Jána Nepomuckého z konca 14. Storočia a drsný nástup normalizácie v 70-tych rokoch v Československu. V románe Matky, ktorý inscenovalo aj Divadlo Jána Palárika v Trnave, pôrod matky v gulagu a otázky súvisiace s materstvom. Podujatie patrí do cyklu Literatúra proti totalite a totalita proti literatúre. Pútavé rozprávanie doplnilo vystúpenie hudobnej skupiny Family Friend.

Týždeň slovenských knižníc v Trnavskom kraji bol dôstojne otvorený. Ako povedal riaditeľ Knižnice Juraja Fándlyho vo svojom príhovore, „pre čitateľa je dôležité nielen čítať, ale najmä byť sám sebou, aby sme všetci mohli čítať v knihe života“. A k tomu sa snaží prispieť aj Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave.   

Týždeň slovenských knižníc 2019

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE TSK v TTSK sa uskutočnilo 4. marca 2019 o 10.00 hod. v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave. Slávnostný príhovor predniesol župan TTSK Jozef Viskupič, Hosťom sa prihovoril hovorca Mesta Trnava Pavol Tomašovič a Lívia Koleková, riaditeľka Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Podujatie moderovala Alena Beňová.

Medzi hosťami boli prítomní riaditeľ Odboru kultúry a športu TTSK Peter Kadlic, riaditelia knižníc v Senici, Galante, Dunajskej Strede a riaditelia ostatných kultúrnych inštitúcií v Trnave. Podujatie bolo určené pre študentov SŠ, prítomní študenti a pedagógovia boli z Gymnázia Jána Hollého v Trnave a z Gymnázia Angely Merici v Trnave. O hudobný zážitok sa postaral mladý talentovaný huslista Imrich Farkaš s klavírnym sprievodom Štefana Ternockého.    

Knižnica celkovo pripravila v tomto týždni 19 podujatí (vrátane kolektívnych návštev), z toho bolo 13 určených dospelým a 6 deťom. Spolu sa na nich zúčastnilo 661 účastníkov.

Ďalšou sprievodnou akciou bola amnestia na všetky sankčné poplatky za dlho nevrátené knihy. Túto šancu využilo spolu 171 čitateľov. Vrátili takto 506 kníh. Riaditeľské upomienky – 18. 

Jednorazový vstup pre návštevníka bol zadarmo. Túto akciu využil 1 návštevník v oddelení odbornej literatúry. 

Týždeň slovenských knižníc 2018

Týždeň slovenských knižníc 2018 sa niesol pod mottom „Knižnice pre všetkých“. Uskutočnil sa už 19. ročník tejto celoslovenskej aktivity. Hlavnými organizátormi boli Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc.

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave sa uskutočnilo 5. marca 2018 o 17.00 hod. v čitárni knižnice. Slávnostný príhovor predniesol Marek Neštický, podpredseda TTSK. Hosťom sa prihovorila i Lívia Koleková, riaditeľka Knižnice JF v Trnave. Podujatie moderovala Alena Beňová.

Medzi hosťami bola prítomná riaditeľka odboru kultúry TTSK Ľubica Malá, riaditeľka Záhorskej knižnici v Senici Katarína Soukupová a riaditeľka Univerzitnej knižnice UCM v Trnave Darina Kráľová.

Úvodným podujatím celého týždňa bola BESEDA so známym spisovateľom JOZEFOM BANÁŠOM. Zaujímavo rozprával o svojich nových knihách – Kód 9.1.7 a Somár je Švajčiar, ktoré vyšli v minulom roku. Hovoril i o osobnosti Alexandra Dubčeka, čím sme si zároveň pripomenuli 50. výročie Pražskej jari. Zmienil sa aj o pripravovanej knihe o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorá vyjde v predvečer 100. výročia vzniku prvej Československej republiky. Autor poskytol rozhovor redaktorke z MTT a na záver bola autogramiáda.

Knižnica pripravila v tomto týždni 11 podujatí, z toho bolo 6 určených dospelým a 5 deťom.

Počet účastníkov spolu: 562

Ďalšou sprievodnou akciou bola amnestia na všetky sankčné poplatky za dlho nevrátené knihy. Túto šancu využilo spolu 123 čitateľov. Vrátili takto 475 kníh.  

Jednorazový vstup pre návštevníka bol zadarmo. Túto akciu využilo 2 návštevníci v oddelení odbornej literatúry.

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?