icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Spolu to zvládneme

Priestor na zoznámenie sa s prácou a digitálnymi technológiami 21. storočia.

Vzdelávanie zamerané na seniorov a ich digitálne zručnosti.

Účastníci získajú digitálne zručnosti v základoch práce s 3D modelovaním, 3D tlačou a programovania Micro:bitov.

Projekt podporil Nadačný fond Telekom

viac info
Spolu to zvládneme
Ako na tablet a mobilné telefóny

Ako na tablet a mobilné telefóny

Kurz využívania mobilných zariadení. Plánovaných je 5 stretnutí.

Účastníci sa naučia, ako pracovať s vybranými aplikáciami mobilných zariadení. Dlhodobým cieľom je mimo iného pomocou kurzu zvyšovať medzigeneračné spojenie a znižovať pocit osamotenia starších ľudí. Kurz je určený pre seniorov, ktorí majú záujem poznávať nové technológie a služby.

Účastníci si prinesú vlastné mobilné zariadenia (tablety, smartfóny, mabily).

Na kurz sa môžete prihlásiť v knižnici osobne alebo telefonicky na čísle 033/5511782, alebo mailom na adrese bio@kniznicatrnava.sk

Mozgový jogging

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pravidelne pripravuje pre záujemcov z radu seniorov tréningy ako si udržať dobrú pamäť a iné kognitívne schopnosti pod názvom Mozgový jogging. Počas tréningu účastník absolvuje cyklus stretnutí, na ktorých sa naučí zvládať viaceré techniky aktivizácie pamäti. Prebieha skupinovou formou. Tréningy vedú certifikované trénerky pamäti. Tréning pamäti je preventívny program na posilňovanie pamäti a vitality seniorov. Pamäti vedie k nezávislosti, prevencii depresívnych nálad a prevencii osamelosti. 

Cieľ a zameranie:

- využiť techniky tréningu pamäti pre lepšiu pamäť v každodennom živote, stimulovať rôzne oblasti mozgu, posilniť jednotlivé druhy pamäti, zvýšiť sebavedomie účastníkov. 

Čo získajú účastníci?

- overia si funkčnosť svojej pamäti, 

- zvládnu techniky a stratégie pre lepšie zapamätávanie, 

- zvýši sa ich schopnosť zvládať problémy každodenného života, 

- získajú presvedčenie, že úbytok pamäťových schopností je možné obmedziť, ak je pamäť primerane využívaná, 

- naučia sa starať sa o vlastnú pamäť tak, ako o svoje zdravie. 

- získajú možnosť nadviazať nové priateľstvá.

Mozgový jogging
Spoločne to zvládneme

Spoločne to zvládneme

Kurz na zvyšovanie informačnej gramotnosti seniorov. V niekoľkých lekciách umožní seniorom nadobudnúť základné znalosti a zručnosti v oblasti práce s počítačom a internetom. Určený je pre tých, ktorí do styku s počítačom ešte neprišli alebo sa s ním stretávali minimálne, to znamená pre začiatočníkov.

Seniori sa naučia samostatne pracovať s počítačom a internetom, naučia sa základy textového editovania – písanie textu na počítači, komunikovať elektronicky prostredníctvom internetu, napísať a rozposlať správu, stiahnuť a poslať fotografie, samostatne si vyhľadávať na internete informácie, ktoré ich zaujímajú – aktuálne správy, dovolenkové pobyty, literatúru, cestovné poriadky, správy o počasí, televízny program, správy z domova i zo zahraničia, hľadať recepty, udržiavať kontakt s rodinou a priateľmi, alebo len tak surfovať na internete.

Trénujme si pamäť

Súbor pracovných listov na zlepšenie a udržanie si psychickej výkonnosti

K pracovným listom
Trénujme si pamäť

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?