icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Dobrodružstvo histórie slovenčiny

Za tajomstvami názvov a pomenovaní zaviedol študentov stredných škôl jeden z najpovolanejších - doc. Juraj Hladký, vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte TU v Trnave. Juraj Hladký je známy aj ako autor kníh súvisiacich s trnavským regiónom. Venuje sa dejinám slovenského jazyka. Moderoval Martin Jurčo, rozhlasový redaktor a novinár.

Pomenovania miest a vodných tokov v sebe ukrývajú svedectvá o vývine jazyka našich predkov. Študenti sa dozvedeli, že názov ich mesta je starobylý, a že súvisí so starým slovným základom trn. S názvom riečky Trnava sa v prameňoch stretávame už od roku 1256 a k jej pomenovaniu slúžil tŕňový porast, cez ktorý riečka tiekla, čiže názvom Trnava naši predkovia pôvodne nenazývali mesto, ale riečku - potok. Neskôr, keď už v komunikácii bol dôležitejší názov mesta, bolo od seba potrebné odlíšiť Trnavu (mesto) a Trnavu (potok), preto názov riečky dostal odvodenú podobu, teda Trnavka.  

Mnohé mená a názvy vznikali už v období rozpadu praslovančiny alebo v období začiatkov formovania sa slovenčiny ako samostatného jazyka. Málokto z nás vedel, že naším priezviskám predchádzali prímená - prídavky k vlastným menám a z nich vznikali neskôr priezviská. Je zaujímavé vedieť, odkiaľ pochádzali, a prečo sa tak volali naši predkovia. Náš hosť nás presvedčil, že i štúdium slovenského jazyka má svoje tajomstvá a čaro.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Galéria

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?