icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Exkurzia Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc

30.09.2022
Knihovníci

Raz do roka sa všetci členovia krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc z Trnavského kraja tešia na spoločne strávené chvíle. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Členovia výboru pripravili a zorganizovali exkurziu pre všetkých záujemcov z celého regiónu a tak sa mohlo v utorok 13. septembra 2022 vyraziť „na výlet“. Cieľom autobusového zájazdu sa stalo Slovanské múzeum Alexandra Sergejeviča Puškina SNK v Brodzanoch a Vodný hrad v Šimonovanoch pri Partizánskom.

Hoci Puškin, veľký ruský básnik, Brodzany nikdy nenavštívil, zachovalý kaštieľ v udržiavanom parkovom areáli uchováva jeho literárny odkaz a artefakty dokumentujúce život jeho rodinných príslušníkov na Slovensku. Bolo inšpirujúce vidieť zhmotnené úsilie múzejníkov zachovať do súčasnosti klenoty histórie – či z oblasti materiálnej alebo z oblasti písomníctva.

Niektorí z členiek a členov spolku sa po návšteve kaštieľa ešte vybrali aj na turistickú prechádzku ku kaplnke a letohrádku, ktorý zas smutne prekvapil svojím spustnutím. Skonštatovali sme, že ochrancov kultúrneho dedičstva tu čaká ešte veľa práce. Tí, ktorým sa cesta do vŕšku zdala príliš namáhavá, zamierili do najbližšej predajne potravín a vykúpili v brodzianskej Jednote zásoby piva. Snáď nám to Brodzania odpustia.

Ďalšia naša trasa smerovala k Vodnému hradu v Šimonovanoch pri Partizánskom. Jedno z najmladších slovenských miest (Partizánske vzniklo v roku 1938) bolo založené práve na základoch historickej obce Šimonovany, kde doteraz stojí krásne zrekonštruovaný Vodný hrad, slúžiaci v minulosti ako obytno-obranná veža. Ako sme sa dozvedeli z pútavého a zasväteného výkladu lektorky, kaštieľ Vodný hrad je jedným z najstarších zachovaných goticko-renesančných sídiel, pôvodne ležiaci na "ostrove" v strede slučky meandra rieky Nitry.

To, že sme počas exkurzie videli množstvo zaujímavých a podnetných vecí však bolo rovnako dôležité ako to, že sme mali príležitosť sa porozprávať s kolegami z iných knižníc, vymeniť si poznatky a skúsenosti, či len tak vyjadriť záujem a vďaku za spoluprácu, ktorá medzi nami prebieha počas roka. Aj preto sú tieto stretnutia veľmi dôležité a významné. Milé boli i stretnutia s kolegami a kolegyňami, ktorí už knihovnícky stav opustili a užívajú si dôchodok. Na exkurziu a stretnutie s kolegami z práce si však vždy nájdu čas, čo nás stále teší.

Ďakujeme kolegom a kolegyniam z výboru krajskej pobočky, ktorí nám tento zážitok pripravili.

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?