icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Jarná trnavská poetika

Mária Bátorová

Profesorka Mária Bátorová je literárna vedkyňa, spisovateľka, publicistka a vysokoškolská pedagogička. Vo svojich vedeckých prácach sa zaoberá problematikou tabuizovaných tém v slovenskej literárnej histórii 20. storočia. Pomocou komparatistickej metódy sa snaží určiť miesto slovenskej literárnej moderny v európskom kontexte, pričom sa venuje aj súčasnej slovenskej a nemeckej literatúre. Presadila sa tiež ako autorka umeleckej literatúry. Jej diela vyšli nielen v slovenčine, ale vo viacerých svetových jazykoch. Za vedeckú i umeleckú prácu získala mnohé domáce i zahraničné ocenenia. Okrem odborných monografií jej vyšli aj prozaické diela Zvony v kameni (1993), Tíš (1996), Tell (1999), Biele steny (2003) a román Stred (2010). Z poézie sú to zbierky Púšte a oázy (2008) a Už (2018), za ktorú získala od Spolku slovenských spisovateľov Cenu Milana Rúfusa za poéziu.

 

Renáta Bojničanová

Docentka Renáta Bojničanová vyštudovala odbor slovenský jazyk a literatúra a španielsky jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej vedeckej práci sa venuje skúmaniu a komparácii hispánskej a slovenskej literatúry. V spolupráci so španielskym slavistom Salustiom Alvaradom preložila do španielčiny viacero diel slovenských a slovanských autorov (diela Martina Kukučína, Janka Jesenského, ako aj slovanské písomnosti: Život Cyrila a Metoda, Proglas, Pochvalné slovo Cyrilovi a Metodovi a ďalšie). Jej literárny debut Kolovrat vyšiel vo vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov v roku 2018.  

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?