icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Knižnice seniorom

Hovorí sa, že vek je len číslo. O tom, že vzdelávať sa je potrebné aj vo vyššom veku, sa 7. júna presvedčili účastníci odborného podujatia zameraného na ponuku knižníc pre seniorov. Seminár pripravila Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave v spolupráci s Krajskou pobočkou SSKK v Trnave a Univerzitnou knižnicou Trnavskej univerzity. Príhovorom ho otvorila v aule Pazmáneum Trnavskej univerzity v Trnave riaditeľka Univerzitnej knižnice TU PhDr. Zuzana Martinkovičová. Úvodný príspevok zameraný na to, ako učiť starších ľudí v 21. storočí, predniesol Mgr. Michal Koricina z Katedry pedagogiky PF UKF v Nitre. Vo svojom príspevku okrem základných charakteristík starších ľudí a seniorov oboznámil účastníkov so špecifikáciami edukácie starších ľudí, medzi ktoré patrí okrem sociálnych vzťahov, zdravia či potreby kompenzácie nedostatkov, aj osobnosť lektora, ktorá so seniormi pracuje. Praktické príklady práce so seniormi v knižniciach predniesla Eva Bajanová z Tekovskej knižnice v Leviciach. Tekovská knižnica začala organizovať ako prvá spomedzi všetkých slovenských knižníc tréningy pamäti pre seniorov. Treťou prednášajúcou bola PhDr. Lívia Matulová Osvaldová, riaditeľka Klubu Luna Senior Friendly, o.z., ktorá predstavila ocenenie Senior Friendly. V poslednom príspevku Jana Brliťová predstavila prácu so seniormi a ich vzdelávanie v oblasti digitálnych technológií, ktoré sa uskutočňuje v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Celkovo 43 účastníkov získalo na podujatí mnoho nových informácií a podnetov a z ich hodnotenia vyplýva, že túto tému považujú za nosnú pre prácu s čitateľom a uvítali by aj ďalšie semináre venované problematike práci so seniormi.

Seminár z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Galéria

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?