icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Pavol Stanislav Pius bol predvianočným hosťom v našej knižnici

V predvianočnom čase bolo naším zámerom naladiť našich návštevníkov a návštevníčky naozaj sviatočne. Veríme, že sa nám to podarilo, keď sme na návštevu pozvali hosťa z blízkej Senice - básnika a poeta Pavla Stanislava Piusa. Vo svojom živote prešiel mnohými zamestnaniami. Bol výborným recitátorom, hercom a dokonca režíroval aj hru. V Nitre pôsobil ako samostatný odborný pracovník v PKO Nitra. Mal na starosti divadlá, koncerty, výtvarníkov, fotografov a hudobné skupiny, usporadúval stretnutia básnikov a režíroval divadelné hry. Pre otvorený nesúhlas so vstupom sovietskych vojsk na územie Československa dostal zákaz pracovať v kultúre a musel prechádzať rôznymi zamestnaniami, až po rehabilitácii v roku 1989 sa mohol vrátiť k svojej pôvodnej profesii. Až do odchodu do dôchodku v roku 2003 pracoval v Dome kultúry v Senici.

Prvé básnické zbierky mu vyšli v roku 1976 a 1978 a potom dlhší čas netvoril. Až v roku 1989, keď išiel s manželkou na výlet na Velehrad, napísal báseň Pieseň. Jeho tretia zbierka Duša utajená v husličkách vyšla v roku 1992, na základe ktorej ho prijali do Spolku slovenských spisovateľov. V roku 2000 prevzal v Budmericiach za zbierku básní Požehnaním požehnané prémiu od Paula Rusnáka, predsedu svetového kongresu Slovákov z USA.

V roku 2002 od Spolku slovenských spisovateľov dostal prémiu za zbierku básní Požehnaný domov. V roku 2011 vyšiel v spolupráci SSS s Filozofickou fakultou UKF v Nitre zborník Život a dielo Pavla Stanislava. V roku 2018 získal Pavol Ocenenie Konferencie biskupov Slovenska za poéziu cenou Fra Angelica 2018.

Doteraz bolo vydaných 21 zbierok básnika, z toho osem preložených do nemeckého, francúzskeho, macedónskeho, ruského, talianskeho, anglického, španielskeho a českého jazyka. Pavol Stanislav získal za svoju tvorbu mnoho pamätných medailí a bol členom literárnych porôt ako Celoslovenská literárna Senica Laca Novomeského, Literárne dni Gymnázium Janka Krála Zlaté Moravce, Literárne Topoľčany, Literárny klub Považská Bystrica, Literárny Klub pri Západoslovenskom múzeu Trnava. Práce básnika sme mohli počuť v Slovenskom rozhlase a v televízii, čítať v Slovenských pohľadoch, Literárnom týždenníku, Mladej tvorbe, Kultúrnom živote a v rôznych denníkoch a týždenníkoch. Svojimi lyrickými zbierkami patrí k najvýznamnejším básnikom súčasnej slovenskej literatúry. Korene jeho tvorby sú obsiahnuté v jeho pôvode a v životopise, v existenčných vzťahoch k ľuďom a k miestam, stretnutiam, skúsenostiam, snom a víziám. Z jeho básní čoraz viac vyžaruje nádej a dôvera, viera v človeka, ale predovšetkým viera v Boha, na ktorej stojí celá myšlienková základňa básní. V tomto zmysle sa dá povedať, že celá literárna tvorba básnika Pavla Stanislava je jedinečný náčrt (úvah, osnov) určenia miesta človeka v dnešnom svete nepokoja, neistoty a katastrofy.

Pavol Stanislav Pius si svojou bezprostrednosťou rýchlo získal trnavské publikum. Výdatne mu pomáhali aj hudobníci zo zoskupenia Duo Live Guitars, takže moderátori večera Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma mohli byť s priebehom večera naozaj spokojní. 

Text: PhDr. Ľ. Malá

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?