icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Poézia leta

V horúci podvečer 17. júna sa konalo ďalšie pokračovanie Trnavskej poetiky. Vyše trom desiatkam prítomným riaditeľ knižnice a zároveň jeden z moderátorov Pavol Tomašovič ponúkol 3 liečebné procedúry - slovo, hudbu a humor.

Ďalší z moderátorov Štefan Kuzma zaspomínal, že s hosťom poetiky Benjamínom Škrekom sa zoznámil práve v knižnici a zistil, že ich spája veľa spoločného - obidvaja pochádzajú z obcí, cez ktoré tečie riečka Parná, ich mamy boli domáce, pochádzajú zo siedmich súrodencov a ich otcovia mali radi hudbu a literatúru.

Benjamín Škreko po celý život pracoval ako novinár. Začínal v Trnavskom hlase (1972 – 1974), odkiaľ prešiel do satiricko-humoristického časopisu Roháč, kde pracoval do r. 1991 a ako sám vravel, dennodenne sa stretával s humorom. Veľmi rád spomína na svojich bývalých kolegov, od ktorých sa veľa naučil - Tomáša Janovica, Kláru Jarunkovú a Milku Lopašovskú, manželku básnika Jána Kostru. Práve v spoluautorstve s Tomášom Janovicom a Milkou Lopašovskou debutoval zbierkou humoristických poviedok Výhovorka (1987), ktorú ilustroval Ondrej Zimka. Na naše pomery vyšla až v neuveriteľnom náklade 20 tisíc výtlačkov.

Neskôr pracoval v periodikách ako Pravda, Smena, ap., napokon opäť v Trnavskom hlase (2011 – 2014).

Ďalšie knihy vydal Benjamín Škreko až po 24 rokoch. Samostatne debutoval zbierkou humoristických básní a epigramov Neskorý zber (2011), v r. 2015 mu vyšla kniha Sonety pre Trnavu (2015). V Spolku slovenských spisovateľov vyšla ďalšia zbierka Babie leto (2015), vlastným nákladom vydal zbierku poézie Ja som nespal (2016).

Napísal celý rad rozhlasových kabaretov a hier pre deti i dospelých. Divadlo Jána Palárika v Trnave uvádzalo po tri sezóny (od r. 2011) jeho komédiu Parva Roma (Malý Rím) a v r. 2013 divadlo uviedlo jeho ďalšiu hru, ktorou bola veselohra pre deti Jazyková ríša. S humorom jemu vlastným autor podotkol, že až do 5. triedy základnej školy ani nevedel, že existuje aj spisovná slovenčina. Ale slovenčinu má však veľmi rád, obdivuje diela I. Bajzu, J. Fándlyho a J. Hollého.

Prezradil nám, že na prelome augusta a septembra tohto roku mu vyjde vo vydavateľstve v Banskej Bystrici nová kniha, ktorá je zameraná na spoločensko-rodinnú problematiku.

B. Škreko čítal aj zo svojej tvorby básne Nezavoláš, Ťažký spánok v raji, Dávno. V oblasti poézie sa venuje aj tvorbe ritornelu. Sú to krátke lyrické básne, ktoré majú iba tri verše. Zopár ich aj prečítal - Vo hviezdach, Lesom, S chuťou, Krok za krokom, ai.

K skvelej atmosfére v knižničnej záhrade prispela aj speváčka a hudobníčka Jana Andevská, spievala v angličtine, macedónčine a zo svojej vlastnej tvorby zaspievala piesne Vždy budem taká a Svieť.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Galéria

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?