icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Prázdninový superklub 2020: šieste stretnutie

04.08.2020
Deti

Prázdninový superklub – 6. stretnutie

5. augusta sa na dvore Knižnice Juraja Fándlyho zišli ako účastníci Prázdninového superklubu, tak aj denného tábora KNIHoKRAJ, a tak bol dvor knižnice celkom zaplnený malými aj väčšími záujemcami. Program bol veľmi atraktívny - návšteva príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Trnave. A hasiči nesklamali. Priviezli zásahové vozidlo, predviedli hasičskú techniku, špeciálne ochranné oblečenie, plynové masky a porozprávali deťom, ako poskytujú pomoc pri požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. A dozvedeli sme sa aj, prečo je potrebný na hasičskej prilbe nákrčník. Tešíme sa na ďalšie stretnutia, lebo záchranári sú naše veľké vzory!

Galéria

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?