icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Trvalky

Nie, nezačali sme v knižnici predávať sadeničky. Pod názvom Trvalky pripravila Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave v rámci obľúbeného cyklu Trnavská poetika stretnutie s poetkami Zlatou Matlákovou a Ľubomírou Mihálikovou. Podujatie sme pomenovali podľa zbierky, ktorú poetka Zlata Matláková vydala už v roku 2020, pre pandémiu sa však nemohlo odohrať jej slávnostné uvedenie do literárneho života, a tak sa „krst“ uskutočnil až teraz. Za „trvalky“ však môžeme označiť aj hlavné aktérky, ktoré sa svojou poéziou natrvalo zapísali do našich sŕdc.

    Zlata Matláková, dlhoročná pedagogička, je autorkou viacerých básnických zbierok: Všetky blízke bytosti (2001), V krajine chodidiel (2002), Nečakané veci (2007), Kytica za dverami (2008), Rozopnutá duša (2009) a Nepoznaná (2010). Jej tvorba je súčasťou viacerých domácich i zahraničných antológií a bola publikovaná v taliančine, nemčine a srbčine. Pracuje vo viacerých celoštátnych literárnych porotách a poznáme ju aj ako recenzentku. Za pedagogickú a literárnu činnosť získala Medailu sv. Gorazda (2007) a Cenu Slovenských pohľadov za poéziu (2018).

V najnovšej zbierke Trvalky upriamuje Zlata Matláková, rodáčka zo „snového a snivého sveta“ Budmeríc pozornosť na to, čo je v našich životoch trvalé. Nie je to len príroda a jej kolobeh, hoci nás významne ovplyvňuje a poetka ukazuje, že je jej vnímavou a trpezlivou pozorovateľkou. Dominantné a trvalé sú pre ňu vzťahy s okolím.

zrána

po vytrvalej noci so snom

beriem si do očí

pribúdajúcu jasnosť so zvukmi

 

a potom aleju

plachosť stromov

intimitu

keď odmietajú dotýkať sa

 

počujem svoje nohy

 

chodidlami o zem

vnímam ich pomalosť

pribúdajúcu dôkladnosť v každom kroku

 

prichádza muž

 

dotýka sa ma kožou

postupne stišuje hlas

a sceľuje ho s nehou

 

Ako sama prezradila, na podnet Vincenta Šikulu „hľadá krásu tam, kde ju nevidno“. Upriamuje našu pozornosť na krásu všedných vecí a každodenných okamihov. Žije život so všetkými radosťami, ale aj starosťami, chorobami, ktoré prináša. V pohľade na svet však prevláda optimizmus a viera, aj keď v reakcii na karanténu vykladá „smiech ...z batožiny“.

 

 „toto je hraničná čiara

nie som na ňu pripravená

ani na tváre s maskou“

 

Jej invenčná metafora neustále prekvapuje a stáva sa balzamom pre dušu. Nečudo, že zbierka Trvalky bola označená v trojici najlepších básnických zbierok za rok 2020.

 

    Druhou „trvalkou“, ktorá predstavila trnavskému publiku svoju básnickú zbierku, bola Ľubomíra Miháliková, bývalá pedagogička a knihovníčka z Mestskej knižnice v Modre. Básnickej tvorbe sa venuje od stredoškolských štúdií, ale prvé zbierky intímnej poézie vydala až s odstupom času pod názvami Erotikoník (1999) a Archetypy lásky (2000). Nasledovali knihy Modranské prelúdiá (2014) a Osamilosť (2014). Roku 2017 vydala zbierku básní Kvitnúca oskoruša a v roku 2019 pre deti Veselé samohlásky. Stredajší podvečer patril jej najnovším veršom zo zbierky Diva oliva (2019).

Čestné miesto v poetkinom zornom uhle patrí Modre, mestu, kde žije.

„Modra ma túli do dlane

vyženie na predmestie

pod Honou bránou zastanem

ustrniem nad žížalkou

letí mi ponad záhlavie

túžba ma ženie ďalej

na modrú lagúnu nasadnem

budem raz Parížankou“,

 

ale aj hľadanie pravdy a lásky, hoci na otázku moderátorov večera Pavla Tomašoviča a Štefana Kuzmu nepotvrdila, že verí vo večné pravdy. Naopak – stále ich hľadá a stále objavuje skrytý zmysel vecí a toho, čo nás obklopuje.

     Poetky si navzájom zaujímavo „pokrstili“ svoje „trvalky“. Ľubomíra Miháliková nechtíkom lekárskym zbierku Zlaty Matlákovej Trvalky a Zlatka Matláková prvkami Mendelejevovej periodickej sústavy prvkov tvoriacej názov OLIVY (oxygénium, lítium, vanád a ytrium) Divu olivu Ľubomíry Mihálikovej.

    Poetické slovo dotvárala hudba folkového hudobníka Klimenta Ondrejku, ktorá umocnila umelecký zážitok z príjemného podvečera.

PhDr. Ľ. Malá 

Galéria

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?