Zobraziť štandardnú verziu stránky

Stretnutia

Na počiatku, v roku 2016, to bola najskôr spoločná aktivita z iniciatívy trnavských literátov Štefan Kuzmu a Pavla Tomašoviča v spolupráci s Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave a Klubom priateľov Trnavy, ktorá sa nakoniec rozšírila o spoluprácu so Spolkom slovenských spisovateľov, SC PEN a Univerzitnou knižnicou Trnavskej univerzity. Táto súčinnosť priniesla nielen širšie publikum, ale i obohatenie ponuky o básnikov a spisovateľov zo zahraničia. Poslucháči a návštevníci si tak mohli popri rozhovoroch o tvorbe domácich autorov - Etely Farkašovej, Márii Bátorovej, Renáty Bojničanovej, Zlaty Matlákovej, Evy Lukáčovej, Erika Ondrejičku, Jana Tazberika, Miroslava Danaja, Benjamína Škreku , Štefana Kuzmu, Miroslava Demáka a iných vypočuť tvorbu i zahraničných spisovateľov - Anu Blandianu, Annabel Villar, Horst Samsona, Julia Pavanettiho, Michala Šefaru či Martina Scweizera. Veľkú odozvu získali u návštevníkov podujatia v záhrade knižnice, ale i v Kultúrnom centre Malý Berlín a na pôde Trnavskej univerzity.

Každý rok sa cyklus podujatí uzatvára vianočným stretnutím s autormi v čitárni knižnice, ktoré popri prezentácii je spojené i s rekapituláciou roka. Z podujatí vznikli aj knižné spracovania jednotlivých ročníkov Trnavskej poetiky, nájdete ich v oddelení beletrie našej knižnice.


Z podujatí

Etela Farkašová

na Trnavskej poetike v záhrade knižnice

Etela Farkašová

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?