icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Stretnutia

Na počiatku, v roku 2016, to bola najskôr spoločná aktivita z iniciatívy trnavských literátov Štefana Kuzmu a Pavla Tomašoviča v spolupráci s Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave a Klubom priateľov Trnavy, ktorá sa nakoniec rozšírila o spoluprácu so Spolkom slovenských spisovateľov, SC PEN a Univerzitnou knižnicou Trnavskej univerzity. Táto súčinnosť priniesla nielen širšie publikum, ale i obohatenie ponuky o básnikov a spisovateľov zo zahraničia. Poslucháči a návštevníci si tak mohli popri rozhovoroch o tvorbe domácich autorov - Etely Farkašovej, Márii Bátorovej, Renáty Bojničanovej, Zlaty Matlákovej, Evy Lukáčovej, Erika Ondrejičku, Jána Tazberika, Miroslava Danaja, Benjamína Škreka, Štefana Kuzmu, Miroslava Demáka a iných vypočuť tvorbu i zahraničných spisovateľov - Anu Blandianu, Annabel Villar, Horsta Samsona, Julia Pavanettiho, Michala Šefaru či Martina Schweitzera. Veľkú odozvu získali u návštevníkov podujatia v záhrade knižnice, ale i v Kultúrnom centre Malý Berlín a na pôde Trnavskej univerzity.

Každý rok sa cyklus podujatí uzatvára vianočným stretnutím s autormi v čitárni knižnice, ktoré popri prezentácii je spojené i s rekapituláciou roka. Z podujatí vznikli aj knižné spracovania jednotlivých ročníkov Trnavskej poetiky, nájdete ich v oddelení beletrie našej knižnice.


Z podujatí:

Miroslav Demák: Odchody a návraty

Miroslav Demák: Odchody a návraty

Odchody a návraty boli motívom júnovej poetiky. Poézia sa totiž v bežnom uponáhľanom svete často vytráca a človek musí aspoň na chvíľu odísť z kolobehu každodennosti, aby sa mohol vrátiť k svojej podstate. K bytostnému vedomiu, duši a jej presahom.

V horúcich letných dňoch ponúkla Knižnica Juraja Fándlyho nielen tieň, ale i možnosť pookriať, vystúpiť z každodenného obstarávania a spočinúť v sebe, vrátiť sa k spoločným prameňom života. Oživujúcou vodou bolo pritom rozprávanie spisovateľa Miroslava Demáka, ako aj piesne mladej speváčky Márie Valentovej.

Mirko Demák, spisovateľ, prekladateľ, novinár i vydavateľ sa narodil v srbskej Starej Pazove. Od roku 1993 žije spolu so svojou rodinou v Bratislave a venuje sa vlastnej tvorbe, prekladaniu (zo srbčiny, slovinčiny, macedónčiny, rusínčiny a nemčiny preložil viac ako 20 titulov), propagovaniu literatúry doma i v zahraničí, ako aj vydavateľskej činnosti. Z jeho tvorby treba spomenúť zbierky básní Z otvorenej dlane (1974), Zverokruh (1977), zbierky poviedok Švédske domky (1980), Kráľom bude ten, ktorý sa vráti (2001). Z jeho básnickej, prozaickej i dramatickej tvorby pre deti sú to Trojhlavý drak Štefan (1979), Tchorí chór (1985) či Husle (1993). Zostavil dve antológie slovenskej poézie a tri antológie detskej poézie. Zostavil a do srbčiny preložil aj antológiu slovenskej poézie od Sládkoviča po Heviera. Je tiež autorom dvoch cestopisov: Magnólia z Diamantovej hory (2013) a Takmer niečo (2017). V rámci dramatickej tvorby napísal hru Vyslobodenie, ktorá bola inscenovaná v novosadskom rozhlase. Po obnovení Matice slovenskej v Juhoslávii sa stal jej prvým podpredsedom pre Sriem, v roku 1996 sa podieľal na obnovení časopisu Dolnozemský Slovák, v ktorom je dodnes redaktorom a v Starej Pazove založil ročenku Pazovský kalendár, ktorý od roku 2002 pravidelne vychádza. Miroslav Demák je držiteľom viacerých domácich i zahraničných ocenení. 

Etela Farkašová

na Trnavskej poetike v záhrade knižnice

Etela Farkašová

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?